Metadata 223

Hodnocení transmisivity, tedy průtočnosti kolektorů, vyjadřuje rychlost, jak se podzemní voda pohybuje v kolektoru, tedy jak snadno a rychle se případný kontaminant může šířit od zdroje znečištění.
Aktualizace metadat: 20.10.2014
Mapa trvale zamokřených půd ČR, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 10.12.2014
Mapa tříd ochrany zemědělské půdy.
Aktualizace metadat: 28.02.2017
Mapová služba nabízí tematické vrstvy k větrné erozi zemědělský půd v ČR
Aktualizace metadat: 25.09.2013
Vrstva vláhové bilance vznikla na základě dat ČHMÚ za období 1961-2008, kdy vláhová bilance je členěna do 5 kategorií a je stanovena jako rozdíl průměrné sumy srážek a průměrné sumy potencionální evapotranspirace.
Aktualizace metadat: 08.04.2016
Mapa rozmístění centrálních zásobáren tepla na území ČR.
Aktualizace metadat: 03.11.2014
Mapa vybavenosti obcí kanalizací vztažená na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 22.09.2014
Mapa vybavenosti obcí plynem vztažená na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 22.09.2014
Mapa vybavenosti obcí vodovodem vztažená na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 22.09.2014
Mapa umístění výroben biopaliv na území ČR.
Aktualizace metadat: 03.11.2014
 21 / 23