Metadata 193

Sluneční iradiace zobrazená ve formě rastru na katastrální území (KÚ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa snížení produkce na základě degradace půdy.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa snížení produkce na základě odvodnění.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa snížení produkce na základě stanoviště.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Vektorová vrstva zdigitalizovaných základních a výběrových sond Komplexního průzkumu půd na území Němčického potoka.
Aktualizace metadat: 17.12.2018
Vektorová vrstva zdigitalizovaných základních a výběrových sond Komplexního průzkumu půd na území okresu Jihlava.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Bodová vrstva základních a výběrových sond KPP.
Aktualizace metadat: 29.11.2018
Mapa spotřeby elektrické energie, tepla a pohonných hmot výpočtená z počtu obyvatel podle průměrné spotřeby na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa ukazuje areály zemědělské půdy vhodné pro zatravnění (podle BPEJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa stanovištních a půdních podkladů pro zatravňování, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 16 / 20