Metadata 193

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Data bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - oceňování zemědělské půdy a pozemků, zúrodňování, ochrana a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při řešení pozemkových úprav.
Aktualizace metadat: 11.10.2016
Mapa celkové hustoty komunikací v ČR vztažené na území okresu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa celkového snížení produkčního potenciálu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa znázorňující rozmístění čističek odpadních vod (ČOV) s kogenerací na území ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu byla provedena metodou USLE. Rozsah zpracování daný zadavatelem (Zóny B, Aen, Aep, Aev).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu byla provedena metodou USLE. Rozsah zpracování daný zadavatelem (Zóny B, Aen, Aep, Aev).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 2 / 20