Metadata 256

Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
Aktualizace metadat: 20.01.2015
Mapa znečištění ovzduší vztažená na základní územní jednotky (ZÚJ).
Aktualizace metadat: 23.09.2014
Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
Aktualizace metadat: 20.10.2014
Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Aktualizace metadat: 03.02.2015
Vrstva obsahuje informace o zrnitosti půdy pro orniční vrstvu a podorničí. Rozsah odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd (KPP). Zrnitostní třídy jsou vymezeny na základě obsahu zrnitostní frakce <0,01 dle klasifikace Nováka (P – písčitá, HP – hlinitopísčitá, PH – písčitohlinitá, H – hlinitá, JH – jílovitohlinitá, JV – jílovitá, J – jíl). Polygony obsahují informace o zrnitostních třídách.
Aktualizace metadat: 11.01.2021
Mapa zrnitosti půdy z dat KPP, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 23.09.2020
 26 / 26