Metadata 256

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa zobrazuje rozvodnice povodí IV. řádu dle zranitelnosti povodí podle SR SIPO.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje rozvodnicepovodí IV. řádu na vybraných podkladech.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje rozvodnice vodních útvarů na vybraných podkladech.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje stavby odvodnění na základě vrstvy OS ZVHS – vrstvy evidovaných staveb odvodnění.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje subpovodí ve vybraných zranitelných vodních útvarech.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje vodní toky v zájmovém území.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje vodní útvary určené analýzou VÚV, TGM jako zranitelné podpovrchovými zdroji.
Aktualizace metadat: 08.04.2016
 3 / 26