Metadata 152

Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ze dne 3.3.2003.
Metadata Contact: Mgr. Eliška Skokanová, Date Stamp: 2018-01-18
Map of Average Annual Soil Loss
Metadata Contact: Mgr. Eliška Skokanová, Date Stamp: 2016-11-14
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Metadata Contact: Mgr. Eliška Skokanová, Date Stamp: 2015-01-28
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Metadata Contact: Mgr. Eliška Skokanová, Date Stamp: 2014-03-11
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Metadata Contact: Mgr. Věra Váňová, Date Stamp: 2013-07-19
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Metadata Contact: Mgr. Věra Váňová, Date Stamp: 2013-07-19
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Metadata Contact: Mgr. Věra Váňová, Date Stamp: 2013-07-19
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Metadata Contact: Mgr. Věra Váňová, Date Stamp: 2013-07-19
Data bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - oceňování zemědělské půdy a pozemků, zúrodňování, ochrana a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při řešení pozemkových úprav.
Date Stamp: 2016-10-11
Mapa celkové hustoty komunikací v ČR vztažené na území okresu.
Metadata Contact: Mgr. Eliška Skokanová, Date Stamp: 2014-09-23
 1 / 16