Metadata 158

Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ze dne 3.3.2003.
Date Stamp: 2018-05-25
Map of Average Annual Soil Loss
Date Stamp: 2018-05-25
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2018-05-25
Data bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - oceňování zemědělské půdy a pozemků, zúrodňování, ochrana a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při řešení pozemkových úprav.
Date Stamp: 2016-10-11
Mapa celkové hustoty komunikací v ČR vztažené na území okresu.
Date Stamp: 2018-05-25
 1 / 16