Katalog prostorových metadat. Katalog prostorových metadat podle OGC CSW 2.0.2 ISO AP 1.0 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. CZ-VUMOP-Zranitelnost_horninoveho_prostrediZranitelnost horninového prostředíCZ-VUMOP-Zranitelnost_horninoveho_prostredipoužití ostrých dat na základě licenční smlouvy12/31/2012T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.skokanova.eliska@vumop.cz2014-10-20T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-VUMOP-Aplikacni_pasmaAplikační pásmaCZ-VUMOP-Aplikacni_pasmane pro komerční účelylicence2011T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i. – odd. Půdní službypudni.sluzba@vumop.cz2014-03-11T00:00:0048.25 11.99 51.25 11.99 51.25 18.91 48.25 18.91 48.25 11.99 CZ-VUMOP-potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí - vyjádřena dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G)Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí - vyjádřena dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G)CZ-VUMOP-potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí - vyjádřena dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G)licence2009T00:00:002010-09-01T00:00:002014T00:00:002015T00:00:002010-09-01T00:00:002014T00:00:002015T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i. – odd. Půdní službypudni.sluzba@vumop.cz2017-04-27T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-VUMOP-Tridy ochranyTřídy ochrany ZPFCZ-VUMOP-Tridy ochranyne pro komerční účely ne pro komerční účelyLicence2008T00:00:002014T00:00:002015T00:00:002016T00:00:002014T00:00:002015T00:00:002016T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i.pudni.sluzba@vumop.cz2017-02-28T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-VUMOP-Faktor délky a sklonu svahu (LS)Faktor délky a sklonu svahu (LS)CZ-VUMOP-Faktor délky a sklonu svahu (LS)ne pro komerční účely ne pro komerční účelylicence2009T00:00:002010-09-01T00:00:002014T00:00:002015T00:00:002016T00:00:002010-09-01T00:00:002014T00:00:002016T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i.skokanova.eliska@vumop.cz2017-02-28T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-VUMOP-CpMaximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp)CZ-VUMOP-Cpne pro komerční účely ne pro komerční účelyLicence2009T00:00:002010-09-01T00:00:002014T00:00:002015T00:00:002016T00:00:002010-09-01T00:00:002014T00:00:002015T00:00:002016T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i. – odd. Půdní službypudni.sluzba@vumop.cz2016-12-20T00:00:0048.253 12.01 51.234 12.01 51.234 18.91 48.253 18.91 48.253 12.01 CZ-\VUMOP - Average Annual Soil LossAverage Annual Soil LossCZ-\VUMOP - Average Annual Soil Losslicense2009T00:00:002016-08-01T00:00:002016-08-01T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Research Institute for Soil and Water Conservation - Departement of Soil Surveyskokanova.eliska@vumop.cz2016-11-14T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-VUMOP-Dlouhodoby smyv pudy (G)_Jihocesky_krajJihočeský kraj - Dlouhodobý průměrný smyv půdy (G)CZ-VUMOP-Dlouhodoby smyv pudy (G)_Jihocesky_krajlicence licencelicence2009-10-30T00:00:002009-10-31T00:00:002009-10-31T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i.pudni.sluzba@vumop.cz2016-10-17T00:00:0048.554237 13.545834 49.612969 13.545834 49.612969 15.594315 48.554237 15.594315 48.554237 13.545834 CZ-VUMOP-BPEJBPEJ_Česká JablonnáCZ-VUMOP-BPEJLicenceLicence2011-01-01T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i.vanova.vera@vumop.cz2016-10-11T00:00:0048.25 11.99 51.25 11.99 51.25 18.91 48.25 18.91 48.25 11.99 CZ-VUMOP-Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozíPotenciální ohroženost orné půdy větrnou erozíCZ-VUMOP-Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozíne pro komerční účely ne pro komerční účelylicence2008T00:00:002010-09-01T00:00:002015T00:00:002010-09-01T00:00:002015T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>VÚMOP, v.v.i. – odd. Půdní službypudni.sluzba@vumop.cz2016-04-08T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99