Metadata 165

Mapa celkového snížení produkčního potenciálu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa znázorňující rozmístění čističek odpadních vod (ČOV) s kogenerací na území ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu byla provedena metodou USLE. Rozsah zpracování daný zadavatelem (Zóny B, Aen, Aep, Aev).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu byla provedena metodou USLE. Rozsah zpracování daný zadavatelem (Zóny B, Aen, Aep, Aev).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu byla provedena metodou USLE. Rozsah zpracování daný zadavatelem (Zóny B, Aen, Aep, Aev).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
DMR 4G byl upraven pomocí SW GRASS GIS za pomocí funkce r.fill.dir a r.hydrodem. Identifikované deprese, které měly velikost 3 pixely a méně byly odstraněny automatizovaně nástrojem r.hydrodem. Deprese větší než 3 pixely byly manuálně vyhodnoceny s cílem určit, zda mají být v modelu ponechány nebo mají být odstraněny. Vyhodnocení proběhlo vizuálně nad dostupnými podklady (ortofoto, vrstevnice). Předmětem hodnocení byly pouze deprese na ploše LPIS, jejich projevy a stav jejich okolí. Celkem bylo vyhodnoceno...
Aktualizace metadat: 25.05.2018
DMR 4G byl vyhlazen pomocí SW GRASS GIS funkcí r.neighborss kruhovým filtrem velikosti okolí 9 pixelů (45 metrů). Takto upravený model má hladší průběh povrchu než původní DMT, protože zanedbává lokální deprese. Byl vytvořen pouze pro potřeby generování drah povrchového odtoku.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Dostupné plochy ZPF jsou plochy s nižší třídou ochrany nacházející se v okolí sídel obcí s rozšířenou působností a významných slilnic (dálnice a silnice I. a II. třídy) se souvislou výměrou minimálně 10 ha.
Aktualizace metadat: 09.10.2018
Mapa erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí ve vztahu ke koncepci DZES 5.
Aktualizace metadat: 02.07.2018
Mapa erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 2 / 17