Metadata 152

Mapa celkového snížení produkčního potenciálu.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 03.11.2014
Mapa znázorňující rozmístění čističek odpadních vod (ČOV) s kogenerací na území ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 07.10.2014
DMR 4G byl upraven pomocí SW GRASS GIS za pomocí funkce r.fill.dir a r.hydrodem. Identifikované deprese, které měly velikost 3 pixely a méně byly odstraněny automatizovaně nástrojem r.hydrodem. Deprese větší než 3 pixely byly manuálně vyhodnoceny s cílem určit, zda mají být v modelu ponechány nebo mají být odstraněny. Vyhodnocení proběhlo vizuálně nad dostupnými podklady (ortofoto, vrstevnice). Předmětem hodnocení byly pouze deprese na ploše LPIS, jejich projevy a stav jejich okolí. Celkem bylo vyhodnoceno...
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 12.03.2015
DMR 4G byl vyhlazen pomocí SW GRASS GIS funkcí r.neighborss kruhovým filtrem velikosti okolí 9 pixelů (45 metrů). Takto upravený model má hladší průběh povrchu než původní DMT, protože zanedbává lokální deprese. Byl vytvořen pouze pro potřeby generování drah povrchového odtoku.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 09.02.2015
Mapa erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí ve vztahu ke koncepci DZES 5 (GAEC 2).
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 13.08.2015
Mapa erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 18.08.2014
Mapa expozice zemědělské půdy, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 03.08.2015
Mapa expozice vycházející z dat od firmy GEODIS.
Kontakt - metadata: Mgr. Věra Váňová, Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa expozice vycházející ze ZABAGED.
Kontakt - metadata: Mgr. Věra Váňová, Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa faktoru délky a sklonu svahu (LS).
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 28.02.2017
 2 / 16